ERGOTERAPI OG KINESIOLOGIErgoterapi


Jeg tilbyder ergoterapeutisk genoptræning enten i dit eget hjem eller på min klinik i Ringkøbing.


Ergoterapi er at muliggøre aktivitet og deltagelse i hverdagslivet for det enkelte menneske.


Ergoterapi træner din krop, psyke og hjerne, samt udvikler dine sanser og færdigheder. 
Kinesiologi


Kinesiologien er en  komplementær behandlingsmetode, der sætter det enkelte menneske med dets krop, følelser, tanker og vaner i centrum. Metoden bygger dels på den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden blev udviklet af en amerikansk kiropraktiker i 1960’erne.


Kinesiologien er et stærkt værktøj til præcist at tilbyde kroppen og sindet det, som den har brug for i øjeblikket. Den kan understøtte genskabelsen af balancen i krop, psyke og sjæl , samt hjælpe dig med at lytte til, hvad kroppen fortæller dig og styrke kroppens helbredende evner.

Jeg inddrager efter behov kinesiologien, som et værktøj i min ergoterapi til præcist og målrettet at gøre det, som du har allermest brug for i øjeblikket. Jeg tilbyder også en fuld behandling i kinesiologi, hvis du ønsker dette.Om mig


Jeg har 28 års erfaring som ergoterapeut, primært inden for det neurologiske område.

Jeg har arbejdet både på sygehuse, og med avanceret og specialiseret genoptræning i kommunen. 

Jeg har også stor erfaring med genopræning efter stress-sygemelding, samt virus-infektioner, så som Covid-19 eller meningitis.  


Jeg er godkendt af Ergoterapeutforeningens Specialistråd som ”Certificeret kliniker - Neurorehabilitering”, hvilket er et kvalitetsstempel for ergoterapeutens faglige kunnen.

 

Jeg er medlem af bestyrelsen for Ergoterapi Fagligt Selskab for Neurorehabilitering siden 2016.


Jeg er medlem af:

  • Ergoterapeutforeningen
  • Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering
  • Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi
  • Ergoterapifagligt Selskab for Børn og Unge
  • Dansk Selskab for Dysfagi
  • Det Faglige Netværk AMPS
  • Kinesiologiforeningen

Vil du vide mere?

Kan du kontakte mig på nedenstående formular